Om ekstrakt

Meningsskabende forandring

Ekstrakt er en konsulentvirksomhed med base i København, som arbejder med udvikling af projekter, visioner og strategier for virksomheder og organisationer – primært indenfor byudvikling og -planlægning – og med design og facilitering af transformative forandrings- og udviklingsprocesser.

Jeg hjælper mine kunder med at udvikle visionsbaserede projekt- og forretningsmodeller, narrativer og platforme for nye samarbejder, der skaber mening og værdi for kunde, brugere og samfund.

Jeg arbejder helhedsorienteret i krydsfeltet mellem rum, strategi og proces ud fra en designbaseret dialogisk tilgang kombineret med en stærk forståelse af identitet og kultur.

Ekstrakt blev stiftet i 2006 og er siden 2010 ejet og drevet af Barbara le Maire Wandall. Ekstrakt har løst opgaver for bl.a.:

Ballerup Kommune | Frederiksberg Kommune | Greve Kommune, Grontmij (SWECO) | Køge Kommune | Kolding Kommune | KU Science | DAC | Odsherred Kommune | Kulturregion Vestsjælland | Realdania | Lokale- og Anlægsfonden | Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme | Bertelsen & Scheving Arkitekter | BRF-Kredit | Natur- og Fødevareministeriet | Indenrigs- og sundhedsministeriet | Ryslinge Innovationshøjskole | Madkulturen | LIW planning | Opland | Gentofte Kommune | Københavns Kommune